NAJSAVREMENIJE POGRABNO VOZILO

Штампа

JKP „Komunalac“ Leskovac je nakon uspešne prošlogodišnje sezone nastavilo sa istim kontinuitetom.  U skladu sa tom strategijom nastavlja da ulaže u novu opremu i vozila.

Za potrebe pogrebne službe nabavljeno je novo pogrebno vozilo marke „OPEL VIVARIO“, koje je nabavljeno subvencijama iz Budžeta Gada Leskovca u iznosu od 3.000.000.dinara.
Vozilo je oprmljeno najmodernijom opremom za smeštaj i prevoz posmrtnih ostataka.Sada će pogrebna služba  JKP „Komunalac“ moći da pruža usluge prevoza kako u Srbiji tako i u zemljama u okruženju.


Zamenjena, stara vozila.