УКЛОЊЕНА ДИВЉА ДЕПОНИЈА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ЈУЖНОМОРАВСКИХ БРИГАДА

Штампа

У оквиру акције уклањања дивљих депонија са територије града Лесковца, дана  21.12.2014. године очишћена су дивља одлагалишта смећа на територији месне заједнице Јужноморавских Бригада и Охридском насељу. Акцију су спровели ЈКП „Комуналац“ Лесковац, компаније Пор Вернер и Вебер и  ЈП „Водовод“ у сарадњи са Градском управом за заштиту животне средине, ПССС Лесковац и Комуналном полицијом. Ово је била 100-та депонија по реду. Такође, у овкиру ове акције, засађено је 50 стабала тополе на приобаљу реке Јабланице, на територији месне заједнице Доње Стопање, чиме се спречава ерозија тла на тој локацији.