НАСТАВЉЕНА АКЦИЈА ПОШУМЉАВАЊА

Штампа

У наставку акције рекултивације јавних површина са којих су уклоњена нелегална одлагалишта смећа, Градска Управа за заштиту животне средине, у сарадњи са ЈКП „Комуналац“,  ПССС Лесковац, Дирекцијом за урбанизам и изградњу и ученицима основне школе „Светозар Марковић“,  данас је организовала садњу 60 младица црног бора и 40 младица оморике, на терену у близини АТД-а. Акција се одржала под покровитељством града Лесковца, а наставиће се и у наредном периоду.